Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
Ѕургас
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
Ѕизнес
ƒруги
»нституции
 риминални
ќбщество
ƒвама младежи се оказаха живото доказателство: Ѕългарската психиатри€ е в клинична смърт
јвтор: ≈кип Burgas24.bg 13:44 / 11.10.2020 оментари (17)1177
©
Ќад град  уклен в –одопите, недалеч от ѕловдив, се намира манастирът "—в.св.  озма и ƒам€н", известен и като първата психиатри€ в ≈вропа в —редновековието. » до днес в притвора на една от двете църкви могат да се вид€т окови, свързани с вкопан в зем€та дебел синджир. Ќавремето са били 12. ƒушевно болните са били оковавани в т€х и са оставали да пренощуват в църквата. —утринта монасите им чет€ли молитви, а после са ги водили до а€змото, за да ги обливат с лековита вода. ѕърви€т ден обливането е продължавало, докато монахът бро€л до две.†Ќа други€ ден продължавал до три. “ака всеки ден с едно число отгоре.  ра€т на "терапи€та" настъпвал, когато монахът стигнел до 2000. —поред легендите, този тип психиатрично лечение е давал резултат през ’IV век.

—едем века по-късно в сферата на лечението на душевно болните Ѕългари€ все още брои. “ова е констатаци€ на европейски доклади не от днес. “о се вижда. »†по-важното:†усеща се от всички, които са засегнати по н€какъв начин.

Ќаучна фантастика ли е реформата на психиатричната помощ?

ќт години се говори за реформа в психиатри€та. √оворенето обаче†се изчерпва или с ремонти тук-таме, или със страховити репортажи. ѕреди дни на сайта на ћинистерството на здравеопазването бе качена за обществено обсъждане нова —тратеги€ за психиатричната помощ с десетгодишен хоризонт. ѕодобно на тази отпреди седем години, т€ също започва с деинституциолизаци€та на болните, но, за разлика от преди, този път има конкретни числа†и предложени€. ќценена приблизително на 600 милиона лева, стратеги€та има за цел да промени основни€ проблем на психиатричната помощ - фрагментарността. ¬ не€ се предвижда до 2024 година да бъдат разкрити центрове за психично здраве в седемте областни центрове, където в момента н€ма такива -†¬идин, ћонтана, √аброво,  юстендил, —илистра, Ўумен и ѕерник. —лед десет години тр€бва да има мрежа от дневни центрове за психосоциални услуги, които да са в непрекъсната връзка с психиатричните стационарни служби във вс€ка община. —тратеги€та предвижда и откриване на детски психиатрични клиники към университетските болници, както и повишаване заплатите на медицински€ персонал. ѕредвижда се и единна информационна система. ¬ъзможно ли е всичко това?

"јко не съм в€рвал, че реформата е осъществима, н€маше да качим стратеги€та на сайта на министерството", каза пред ƒойче ¬еле министърът на здравеопазването д-р  остадин јнгелов. "ѕървото ми работно м€сто, свързано с медицината, беше като санитар в ѕсихиатричната клиника на јлександровска болница. јз съм се ангажирал лично от първи€ ми ден на министър", доб€ва той.

—амо 500 психиатри в Ѕългари€

¬ това искат да в€рват и редовите психиатри. ¬ Ѕългар舆те не са толкова много - само 500 за ц€лата страна. “ази сфера на медицината остана извън клиничните пътеки, т€ се финансира по друг начин и на практика изостана в заплащането, пон€кога с пъти в сравнение с други специалности. ќттам идва и един от първите големи проблеми, които реформата тр€бва да реши - кадрите. ƒържавните психиатрични болници са на исторически бюджет, който е оправдан дотолкова, доколкото традиционните психиатрични болести обикновено се про€в€ват в едни рамки независимо от поколени€та. ƒали†обаче†се държи сметка за новите патологии? –азличното от миналото са увеличени€т брой деменции при възрастните пациенти и лавината от разстройства при децата и младите - аутизъм в цели€ му спектър, хранителни разстройства, зависимости. “очно тук нещата наистина вис€т на един тънък косъм, защото детските психиатри у нас са общо 22 и са съсредоточени в —офи€ и големите градове, а кандидати за специализаци€ в тази област трудно се намират. »ма само една детска психиатрична клиника. ѕреди година гол€м проект по Ќорвежки€ финансов механизъм е помогнал за обучението на лекари и медицински персонал за помощ в аутистичните състо€ни€, казва министър јнгелов, който добав€: "–азчитаме и в бъдеще на европейски проекти".

ƒнес положението†е критично

Ќовата стратеги€ идва в момент, когато нещата наистина са критични. ¬ ќтделението за зависимости в най-гол€мата държавна психиатрична болница в страната†"ƒ-р √еорги  исьов" в –аднево има 60 легла, а пациентите р€дко падат под 50. Ћекарите са двама, сестрите - малко повече. «авеждащи€т отделението д-р »ван ƒобринов оцен€ва стратеги€та като "научна фантастика", но добав€, че ще е много щастлив т€ да се случи. —амо че и в предишни стратегии са залагани подобни намерени€, но нищо не се случва, освен н€кой друг ремонт на сградата. "ƒеинституциолизаци€та се повтар€ като мантра", казва той. Ћипсата на единна информационна система постав€ медиците пред огромни трудности. "ѕолици€та или —пешна помощ ни карат пациент, който е в ступор. Ќ€ма никакви данни дали е бил на лечение, как е лекуван, какво е било състо€нието му. ¬секи път се започва отначало. ѕо-скоро направени неща се развал€т."

«ар€зан от десетилети€ строеж на нова сграда в рамките на ƒържавната психиатрична болница в –аднево

ѕреди години в ѕловдив беше създадено отделение за детокс при наркозависимости, но след въвеждането на метадона, то беше закрито. Ѕуквално на други€ ден. Ќа практика никъде, освен в държавните психиатрични болници или срещу солидно заплащане†в н€кои от частните практики не може да се окаже помощ на човек, който е спр€л да употреб€ва наркотици и е в абстиненци€. ј за годините, откогато отделението го н€ма, обсто€телствата се промениха:†много повече непълнолетни стигат до психотични епизоди след употреба на синтетична дрога, много повече имат нужда от медицинска помощ, а не€ € н€ма.

"–аботим на сл€по"

јко се осъществи реформата в предложени€ текст, всеки областен град ще има ÷ентър за психично здраве подобно на този в ѕловдив.  акви†обаче†са уловките и там? "Ќие следим състо€нието на пациентите... ако те дойдат сами или близките им ги доведат. јко има подкреп€ща среда, болни€т се лекува. Ќие†обаче†н€маме право да му изписваме скъпоструващите лекарства, а го насочваме към лични€ му лекар, който да му издаде направление и той да отиде в частна психиатрична практика, където да му ги изпишат. » там†съответно†да плати приема", разказва†д-р “еодора јрабаджиева от ÷ѕ« - ѕловдив.

“€ подчертава, че такъв увърт€н път е сложен и за здрав човек, камо ли за психично болен. "‘инансирането на поликлиничната ни част идва от субсидирането на стационарните легла. Ќа практика не приемаме нито деменции, нито зависимости, нито тежки патологии. ѕредпочитат се по-леки диагнози, финансирането така или иначе е едно и също. »ма и друго - при издаване на разрешение за оръжие се иска справка от нас дали човекът е на отчет. —коро имаше случай, в който стана €сно, че при нас го н€ма, но от Ќќ» излезе ц€л поменик от епикризи с диагнози от частните практики. “ъй като наши€т отчет е важен, на него са му дали разрешение и той има пистолет. ќт друга страна пък†на отчет се вод€т деца с поправими дефекти, лекувани, примерно от логоневроза, които вече като възрастни не могат да постъп€т на работа заради прости€ факт, че ги има в нашите регистри. –аботим на сл€по".

∆оро и Ќиколай от ѕловдив

ѕодкреп€щата среда за психично болни€ се оказва прекалено съществена в тази област на медицината. «а по-добра илюстраци€ какво означава т€, ще опишем нактартко†два случа€ със сходна диагноза. » в двата случа€ става дума за млади мъже. ∆оро има майка, ко€то също е с психически отклонени€ и на практика не може да се грижи за него. ќт години ∆оро обикал€ улиците като ‘орест √ъмп, гол до кръста и бос през л€тото, зъзнещ през зимата. Ќе е агресивен, от време на време попада в болница, където го пост€гат.  огато излезе, тръгва пак да обикал€. —ъсто€нието му единствено се влошава.

ѕодкреп€щата среда за психично болни€ е изключително важна

Ќиколай отключи шизофрени€ след употреба на наркотици. »ма загрижени родители. —лед н€колко години лечение в болница и у дома, след стриктно провеждане на редовни прегледи и прием на медикаменти той води нормален живот. «авърши висше образование, работи.

Ѕи тр€бвало и за ∆оро н€кой да следи дали си пие лекарствата, къде живее, храни ли се, посещава ли редовно лекар. “ова се нарича "следене на случа€" и се осъществ€ва от социални работници. Ќо у нас това е замр€ло от десетилети€. Ќ€ма го. ¬место това, периодично по медиите гръмва репортаж как съседи гон€т от блока си психично болна жена, защото не издържат на пристъпите ѝ. »ма публикации във ‘ейсбук, които показват н€кой тежък случай и добри хора се юрват да помагат, даже пон€кога усп€ват.  райни€т резултат като ц€ло зависи от прекалено много случайности. «атова и докладите от чужбина ни посочват като лош пример.

ƒали ще се случи реформата в психиатричната помощ, ще видим. —амата общност е разделена, затова н€ма да е лесно. Ќо е безспорно, че от не€ има нужда. » то не от сега. » дано да стане по-бързо, а не да броим от 1 до 2000 както†през ’IV век. «ащото Ѕългари€ е ужасно закъсн€ла, пише още "DW".
«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
 ак се лекуват такива болни само със завеждане на дело.  ажи на луди€ ,че е луд. ѕросто смахнат народ!
0
 
 
Ќе дай боже да страдаш от психична болест в Ѕългари€. «нам какво е. “ова не е ужас, това е смърт. Ќи компетентност спр€мо специалисти или внимание може би, защото им е омръзнало да учат за никви пари години. Ќи системата е окей. —лед психиатри€та, стават ќў≈ ѕќ «Ћ≈.  очина, мизери€. ÷€лата истори€ е толкова жалка и тъжна
0
 
 
ѕо лоши са тези психиатрии от затвор!
0
 
 
÷ентрове в окръжните градове има,а в малките градчета?— какво да се занимават младежите навършили18год,чиито пенсии са 135лв?Ќ€кога имаше коопераци€"“их труд"и там хора с проблеми можеха да заработват малко пари допълнително и най-вече да се чувстват полезни и да общуват с други хора като т€х.Ќаправете летни лагери,където под надзора на медицински лица тези младежи да получат н€какво обучение,да разнообраз€т поне за месец живота си-както се предлага по здравна каса рехабилитаци€ за работещите.“ова ще е малка почивка и за родителите. линиките са в безобразно състо€ние!
0
 
 
ѕсихи€три€та по принцип е клинична смърт...
0
 
 
“к ц€лата даржава е в клинична смарт
0
 
 
ўе кажа само едно! “ова е трагеди€ както за болни€, така и за близките му! “рагеди€ за обществото ни! ѕоказател за лошоти€та ни! ¬ »спани€ вид€х как на будки за весници се назначават на работа такива хора и другите ’ќ–ј сутрин ги поздрав€ват взимат си весник и остав€т парички на човека. »скам да си представите тук какво би станало с човека и паричките! «а този проблем е абдикирал първо обществото ни и после държавата и то от много години! ј примера оковаването и поливането със студена вода е показателен за развитието на обществото ни!
0
 
 
ƒано да направыат не≈Ято в полза на болните
0
 
 
÷итат от стати€та: ... "—поред легендите, този тип психиатрично лечение е давал резултат през ’IV век"... ўо да не дава резултат и днес?рЯШЮ
 оментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.


ќще новини от Ќационални новини:

»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« јвгуст 2022 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
¬иж още:
јктуални теми
Ћ€то 2022
¬ойната в —ири€
“¬ и шоу сезон 2022/2023 г.
јкадемично гребане и кану-ка€к
ѕарламентарни избори 2022 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в Ѕургас и региона.
e-mail:
јнкета
ўе почивате ли идната зима?
ƒа, в Ѕългари€
ƒа, в чужбина
Ќе
Ќе съм решил/а още

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg

«а реклама:
“арифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

≈кип
ѕравила
Ѕургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2022 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Burgas24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Burgas24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: