Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
Ѕургас
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
Ѕизнес
ƒруги
»нституции
 риминални
ќбщество
ћангърoв нападна ўаба: ∆иве€т с мисълта, че са измислили всичко
јвтор: ≈кип Burgas24.bg 10:21 / 01.12.2020 оментари (43)911
©
Ќенавиждам административната работа и никога не съм имал желание да се занимавам с политика, така че и да ме покан€т не мисл€, че ще приема да стана политик. “ова каза още в интервю за "»стории от преходаУ доц. јтанас ћангъров, запитан дали би се включил в политиката, тъй като беше част от протестите срещу правителството и главни€ прокурор, както и взе участие в н€колко събити€ на јЅ¬.

“ой отрече информаци€та, ко€то Ќќў съобщи на един от своите брифинги, че има случаи на повторно заразени лекари от коронавирус. —поред инфекциониста това е мит и, ако случайно е истина, то това обезсмисл€ внас€нето на предплатените от правителството ваксини.

"“ова е мит, че тази инфекци€ не създава имунитет и може да повтар€. ѕросто не знам кой ги лансира тези идеи. јко тези идеи са верни то всички опити за правене на ваксина са предварително обречени на неуспех.  аква ваксина ще правим, ако естествената инфекци€ Ц диви€т вирус не е в състо€ние да даде достатъчно траен имунен отговор и ние ще очакваме един "сурогатУ и изкуствено създаден вирус или частици от вируса, които се вкарват в съприкосновение с имунната система по един или друг начин, да дадат достатъчно траен имунен отговор.

“ези приказки са част от това неадекватно отношение към коронавируса и този опит за създаване на страх и безизходица и, че всичко е загубено и единствени€т шанс е ние да се разхождаме с едни парцали пред лицата си и да си мислим, че ни паз€т. Ќе, че ни паз€т, ами че с т€х ние пазим другите Ц това са пълни глупости! ѕо този начин н€ма как да се спре разпространението на една въздушно-капкова инфекци€. ѕо този начин не става! ўе си върви така докато не мине през ц€лото население и колкото повече се отдалечаваме от правилата на нормалната медицина, толкова по-трудно ще ни е да се борим с тази зараза и загубите, които търпим, ще са по-големи.

«ащо сме първи по смъртност?

"¬ нашата страна вс€ка година около 65 000 души умират от сърдечно-съдови забол€вани€. ќколо 16 000 загиват от злокачествени забол€вани€, още н€колко хил€ди загиват от белодробни, бъбречни и всевъзможни други забол€вани€. ƒа не би тези хора да са спрели да умират? “е продължават да умират, но с коронавирус. Ќе са спрели да умират, просто загиват с COVID 19. ¬ нашата здравна система профилактиката на тези сърдечно-съдови и онкологични забол€вани€ е много слабо застъпена, защото нашата система е направена така, че се плаща за лечение на болни, но не се плаща за профилактика на болни.

ќт 2012 г. у нас се предлага безплатно ваксина за рака на шийката на матката на момичета между 11 и 13-годишна възраст. “ова е скъпа ваксина, а все още ваксиналното покритие е около 2-3%, което е нищо и половина, а това е ваксина за рак. “ова, което можем да направим, е да засилим профилактиката на сърдечно-съдовите, хроничните белодробни и злокачествени онкологични забол€вани€. ќгромната част от тези, които загиват от или с коронавирус са хора със сърдечно-съдови забол€вани€, наднормено тегло, диабет. ¬ нашата страна профилактиката на сърдечно-съдовите забол€вани€ и наднормено тегло е слабо застъпена.  олко души над 45-годишна възраст, които н€мат н€какво придружаващо сърдечно-съдово забол€ване, познавате? Ќе се спортуваУ.

«а мерките за намал€ване на разпространението на коронавируса и затвар€нето на страната:

ћоже да бъдете сигурни, че с тези мерки случаите може да намале€т в н€каква степен, но в никакъв случай това н€ма да стане драстично надолу и в момента, в който се върне към нормалното положение, всичко ще започне отначало и тази агони€ ще продължи. “ези мерки са много привлекателни от гледна точка на уплашени€ средно-статистически гражданин, но от епидемиологична гледна точка те са безсмислени.

“ова, което може да се направи е същото, което се направи когато имаше свински грип. “огава действахме по нормални€ начин и в болниците влизаха само тези, които са болни. ѕолучаваха нужното им лечение и никой не ходеше да тества дали н€кой е положителен за свински грип или не, ако той н€ма симптоми. —ега всички са тръгнали "на ловУ за положителни заразени Ц заразен и болен не е едно и също! — това нагнет€ване на страх се стигна до това, че всеки, който е положителен, и особено, ако има н€какви симптоми, едва ли не чака да умре, което не е така.

 оронавирусът е забол€ване, което в 80% от случаите протича безсимптомно и човек не разбира, че го кара и в около 20% от случаите има симптоми на грипоподобно забол€ване Ц обща отпадналост, температура, болки по мускулите, гадене, кашлица.

“ези, които тр€бва да се приемат за лечение в болница са тези, които имат нужда от лечение с кислород. ¬сички останали биха могли да се лекуват и вкъщи, стига да има кой да ги лекува. — тези наложени ограничени€ когато н€кой се докосне до човек, който е положителен, той се счита за контактен и тр€бва да се самоизолира и карантинира. “ова е безумно! ѕо този начин се връзват ръцете на здравната система и т€ не може да функционира адекватно и пълноценно. “€ и бездруго не е толкова адекватна и пълноценнаУ.

 аква е ситуаци€та с болните от коронавирус в инфекциозна болница и нейното COVID отделение?

ƒосега откакто съм там е починал един човек, който загина за по-малко от час. “ой беше в много тежко общо състо€ние. »махме едно 16-годишно дете, което приведохме в друга болница в реанимаци€, след като положихме всички усили€ да го държим живо, но в крайна сметка се стигна до нужда от апаратна вентилаци€.

ƒо момента за тези 4 седмици, откакто съм начело на клиниката, н€маме други случаи на починали. »маше и тежки случаи Ц обикновено това са хора, които са възрастни и имат сериозни придружаващи забол€вани€. Ќапример б€х ц€л ден в болницата за един случай на човек, който имаше Ќехочкинов лимфон, който е в много критично състо€ние и при него веро€тно нещата ще завършат зле. »ма и други хора, които са в болница, защото ги е страх. “ози безумен страх, който се нагнети, е едно от нещата, които най-много пречат. «а съжаление този страх се пренесе и в лекарите Ц казвате много хора загиват. ƒа, добре, но това са лекари Ц това ти е работата. “и като си войник ходиш на война, стрел€ш по теб стрел€т Ц когато си лекар ти не си чиновник, ти си лекар.

»ма истински болни, но спокойно има хора, които биха могли да си бъдат вкъщи, ако имаше кой да ги обслужва. «начителна част от тези хора са в болница, защото за уплашени и се страхуват.

 огато един такъв човек дойде и е хоспитализиран е трудно да бъде изпъден на следващи€ ден, той тр€бва да си мине по реда. “ова в значителна степен задръства болницата. “ова в наши€ случай (на инфекциозна болница) е редуцирано до минимум, но има болници, които са задръстени от такива случаи. Ќепрекъснато приемаме деца, на които им н€ма нищо или имат симптоми на едно фебрилно забол€ване и са положителни за коронавирус. ќбщо взето ние им правим едно нищо. —лушам какво става в други болници и същите деца се лекуват по най-безумен начин Ц с два антибиотика, глюкокортикоиди, антикоагуланти и неща, от които едно дете н€ма нуждаУ.

 ак лекува COVID-19 доц. ћангъров?

"ќсновното, което даваме, е кислород. “ези, които са в болница, са уплашени, че имат данни за промени в бели€ дроб Ц част от т€х получават лечение с антибиотици. «а съжаление от него н€ма полза. ќбщото мнение е, че човек, който има пневмони€ (без значение дали е вирусна или не) тр€бва да се лекува с антибиотици. ѕон€кога правим компромис и даваме антибиотик, но това по никакъв начин не промен€ хода на забол€ването. Ќатискът отвън е огромен Ц хората искат да получават лекарства и когато не ги получават се чувстват едва ли не изоставени. ¬одих спор с една майка, чието дете е положително и т€ каза: "вече трети ден стоим тук и нищо не получаваме?У.

јз ѝ казах: "защо да получавате когато вашето дете е клинично здраво, независимо, че е положително за коронавирус?У. » т€ отвърна: "ама аз си мислех, че като влезем в болница ще се предприемат н€какви драстични мерки, за да може детето да се оправиУЕ “€ идва в болница с желанието да бъде правено нещо на детето ѝ, а то н€ма нужда от тези неща.  оронавирусът като вс€ка вирусна инфекци€ е самоограничаващо се забол€ване и това, което може да се направи, е да се поддържа водно-електролитни€ баланс, да се поддържа алкално-киселинното равновесие, да се осигур€ва достатъчно насищане на кръвта с кислород и друго нищо!У

«а страха сред лекарите от зараз€ване с коронавирус:

"Ћекар€т не е чиновник Ц затова е лекар, за да си върши работата, ко€то е свързана с опазването на здравето на неговите пациенти. ¬ършейки тази работа той тр€бва да ползва всичките си познани€, за да се пази. јко той не може да опази себе си как ще опази другите?  огато дойде и сезонни€ грип ще продължим да се варим в собствени€ си сос Ц н€ма да има кой да ни лекува. ¬ момента повечето лекари отказват да лекуват, ако н€маш отрицателен тест за коронавирус.  акво като имаш или не Ц винаги е ставало дума за хора, които са болни или не са. Ѕолните тр€бва да се лекуват, докато другите живе€т нормално. јко продължаваме по този начин системата ще блокира и т€ е на път да направи това нещо. Ћекарите тр€бва да си вл€зат в рол€та и да започнат да лекуват адекватно своите болни. Ќевролозите да лекуват тези, които да с неврологични забол€вани€, без значение дали имат или не коронавирус.  ардиолозите да лекуват хората със сърдечни забол€вани€, без значение дали имат COVID-19 или неУ.

“р€бва ли да се прави масово тестване?

"»ма смисъл да се прав€т такива тестове в началото на такава епидеми€, за да се види как върв€т нещата.  огато вече се уточни, че епидеми€та е в разгара си правенето на повече тестове е безсмислено. “ова се прави вс€ка година през зимните месеци когато е епидеми€та от сезонен грип. януари се прав€т тестове докато се види кой щам е преобладаващи€, след което спираме да правим тестове, защото н€ма нужда, защото всичко, което се изследва, се оказва с този щам. ѕочват да се лекуват не тези, които са положителни, или отрицателни, а само тези, които са болниУ.

ƒопитва ли се н€кой от ўаба до мнението на доц. ћангъров?

"Ќе, ходил съм само веднъж, когато лично премиерът ме помоли, защото всички б€ха срещу него и той искаше поддръжка. ќще през май ние предложихме дискуси€, но тогава от щаба казаха, че имат много работа и н€мат време да се занимават с глупости и на т€х всичко им е €сно и се отказаха. “ова са хора, на които всичко им е €сно и живе€т с мисълта, че те са измислили всичко и хората са недисциплинирани, които не спазват тези мерки, които измисл€т от сутрин до вечер и заради това нещата са на този хал, което изобщо не е така! ћерките ги въвеждат без н€кой да ни пита по чисто силов път. Ќ€кой решава и ги налага. јз съм казал десетки пъти какво мисл€ по въпроса Ц не съм човека, който да наложи виждани€та си. “ози, който налага мерките, тр€бва да носи отговорността за т€хУ.ќще по темата: общо новини по темата: 7199
21.01.2021 »
21.01.2021 »
21.01.2021 »
21.01.2021 »
21.01.2021 »
21.01.2021 »
предишна страница [ 1/1200 ] следващата страница


«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
ј ти, че си всезнаещ тъпак,безотговорен
0
 
 
ћангъров може да е топспециалист в неговата сфера,но го е обърнал на лично его,реваншизъм и инат!!! “р€бва да е с една иде€ по смирен и да се вслушва в аргументите и на отсрещната страна,ако те са точни,а не по презумпци€ да отрича всичко!
0
 
 
јбе и ти живееш с мисълта, че можеш да мислиш, ама дълбоко грешиш..
0
 
 
“ози болен и нещастен недоучен хигиенист дали ще престане н€кога да се прави на политик и последна инстанци€?
0
 
 
ј дали вие не живеете с мисълта, че разбирате най-добре всичко?
0
 
 
«а т€хната заплата и бонуси , едва ли ще има н€кой да се откаже!
0
 
 
"ќт 2012 г. у нас се предлага безплатно ваксина за рака на шийката на матката на момичета между 11 и 13-годишна възраст. “ова е скъпа ваксина, а все още ваксиналното покритие е около 2-3%, което е нищо и половина, а това е ваксина за рак. " “ази ваксина наистина спас€ва животи,„овешки папиломен вирус в Ѕългари€ се открива късно и е фатално.“р€бва и може ваксината да се прави на 2 пъти до 17-18 години след това н€ма смисъл.
0
 
 
*софи€* и *бойко* са идиотите от отбора на мангърчето!ѕак питам - кога ЅЋ— ще вземе отношение към това √ќ¬≈ƒќ и ще го лиши от права?“ой е опасен за всички около него!ƒали синовете му са се лекували с *чайче и аспиринче*?“ози въпрос е и към долните лумпени-псевдоразбирачи!
 оментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.


ќще новини от Ќационални новини:

»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« януари 2021 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
¬иж още:
јктуални теми
“¬ и шоу сезон 2020/2021 г.
ѕрокуратура и ћ¬– вл€зоха в офисите на ¬асил Ѕожков
ѕърва лига, сезон 2020/2021
√рипна епидеми€ обхвана страната
«ловеща находка край "ƒолно ≈зерово"! ќткриха труп на млад мъж, прострел€н в гърдите
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в Ѕургас и региона.
e-mail:
јнкета
ўе почивате ли идната зима?
ƒа, в Ѕългари€
ƒа, в чужбина
Ќе
Ќе съм решил/а още

–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
≈кип
ѕравила
Ѕургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Burgas24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Burgas24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—татистика: