Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Община Бургас обяви търг за отдаване под наем на обекти в подлези
Автор: Екип Burgas24.bg 11:09 / 06.03.2020Коментари (0)376
© Burgas24.bg
ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 592/05.03.2020 г.

На основание чл. 14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 19.12.2019 г. заседание (Протокол № 5),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост, както следва:

1.            Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №2, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

2.            Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №3, запад – обект №5, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

3.            Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №4, запад – обект №6, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

4.            Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №5, запад – обект №7, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

5.            Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток – обект №8, запад – обект №10, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,50 лева(петнадесет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 465,00 (четиристотин шестдесет и пет) лева.

6.            Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез РУМ "Младост", актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток – пешеходен тунел и стълбище, запад – външен зид, север – стълбище, юг – обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,70 лева (дванадесет лв. и седемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 381,00 (триста осемдесет и един) лева.

7.            Самостоятелен обект павилион № 8, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,36 кв. м, при граници: изток - обект №9, запад – обект №7, север - външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 103,00 (сто и три) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,30 лева (десет лв. и тридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 309,00 (триста и девет) лева.

8.            Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул."Стефан Стамболов", в подлез "МБАЛ", актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,90 лева (девет лв. и деветдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на297,00 (двеста деветдесет и седем) лева.

9.            Самостоятелен обект, включващ помещения № 3 и № 4,  с обща площ 28,82 кв. м, находящи се на I етаж в сградата на "Здравна служба“, кв. Горно Езерово, град Бургас, актувана с Акт № 967/24.09.1998 г. за публична общинска собственост, при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север – външен зид, юг – помещение № 1 и коридор, предназначен за услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,90 лева (два лв. и деветдесет ст.)

                Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 87,00 (осемдесет и седем) лева.

10.          Временен обект (Павилион) № 1 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  5,17 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – тротоарно пространство, юг – павилион № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,10 лева (три лв. и десет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на93,00 (деветдесет и три) лева.

11.          Временен обект (Павилион) № 2 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – павилион №1, юг – павилион №3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

12.          Временен обект(Павилион) № 4 от базар "Трапезица", находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл. "Трапезица“, откъм бл. 57, вх. 3, ж.к. "Братя Миладинови, град Бургас, с обща  площ  8,25 кв. м, при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи, запад – тротоарно пространство, север – павилион № 3, юг – павилион №5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 5,00 (пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

13.          Самостоятелен обект №3а, находящ се в град Бургас, ж.к. "Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт №659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с площ 12,45 кв. м, при граници на обекта: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект № 2а, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,80 лева (девет лв. и осемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 294,00 (двеста деветдесет и четири) лева.

14.          Самостоятелни обекти № 5 и № 6, находящи се в град Бургас, ж.к."Зорница", в подлез "Янко Андонов", актуван с Акт № 659/12.01.1998 г. за частна общинска собственост, с обща площ 125.77 кв. м, при граници: изток – обект №6᾽, запад – обект № 4, север – външна стена на подлеза, юг – пешеходен тунел, предназначени за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на99,00 (деветдесет и девет) лева

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 2 970,00 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева.

15.          Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ж.к. "Изгрев", между бл.70 и бл.73, с площ 50,21 кв. м, при граници: североизток – временен обект, югозапад – зелени площи, северозапад - площадка, югоизток – зелени площи, предназначен за производствена дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДСи стъпка за наддаване в размер на10,50 лева (десет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева.

16.          Временен обект (павилион) – частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, върху тротоарно пространство на площад "Царица Йоанна“, до заслона на автобусната спирка на градския транспорт, с площ 3,50 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,10 лева (два лв. и десет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 63,00 (шестдесет и три) лева.

17.          Преместваем търговски обект № 2 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет“ на бул. "Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад – проход, североизток – обект № 1, югоизток – външен зид на подлеза, югозапад – обект № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,87 лева (девет лв. и осемдесет и седем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 296,10 лева(двеста деветдесет и шест лв. и десет ст.)

18.          Преместваем търговски обект № 3 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет“ на бул. "Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40  кв. м, при граници на обекта: северозапад – проход, североизток – обект № 2, югоизток – външен зид на подлеза, югозапад – обект № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 9,87 лева (девет лв. и осемдесет и седем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 296,10 лева (двеста деветдесет и шест лв. и десет ст.)

19.          Обект № 10 в пешеходен подлез до "Театър за драма, опера и балет“ на бул. "Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ – сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток – площад, югоизток – външен зид, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 4,76 лева (четири лв. и седемдесет и шест ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 142,80 лева (сто четиридесет и два лв. и осемдесет ст.)

20.          Временен обект (павилион) № 2 от базар "Механотехникум“, находящ се върху тротоара на бул. "Стефан Стамболов“, град Бургас, ведно с 1/6 кв.мид. ч. от тоалетна, с обща площ 8.13 кв. м, при граници: изток – ограда на ПГСАГ "Кольо Фичето“, запад – тротоар, север – павилион № 2, юг – павилион №4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 115,24 лева (сто и петнадесет лв. и двадесет и четири ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на11,52 лева (единадесет лв. и петдесет и две ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 345,72 лева (триста четиридесет и пет лв. и седемдесет и две ст.)

21.          Временен обект (павилион), находящ се в град Бургас, ж.к. "Славейков“, североизточно от РУМ "Младост“, с идентификатор 07079.602.509.4 по КККР на град Бургас, с площ 39 кв. м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,85 лева (сто двадесет и два лв. и осемдесет и пет ст.), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 12,28 лева (дванадесет лв. и двадесет и осем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 368,55 лева (триста шестдесет и осем лв. и петдесет и пет ст.)

22.          Павилион № 2 от базар "Флора“, находящ се в "Приморски парк“, град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 15.38 кв. м, ведно с 1/9 част от санитарен възел, при граници: изток – павилион № 3, запад - павилион № 1, север – зелени площи, юг – пешеходна алея, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 276,84 лева (двеста седемдесет и шест лв. и осемдесет и четири ст.), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 27,68 лева (двадесет и седем лв. и шестдесет и осем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 830,52 лева (осемстотин и тридесет лв. и петдесет и две ст.)

23.          Павилион № 9 от базар "Флора“, находящ се в "Приморски парк“, град Бургас, ведно с 1/9 ид. ч. от санитарен възел, с обща площ 11,88 кв. м, при граници: югоизток – зелени площи, североизток – санитарен възел, северозапад – пешеходна алея, югозапад – павилион № 8, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 213,84 лева (двеста и тринадесет лв. и осемдесет и четири ст.), без ДДСи стъпка за наддаване в размер на 21,38 лева (двадесет и един лв. и тридесет и осем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 641,52 лева (шестстотин четиридесет и един лв. и петдесет и две ст.)

Търгът да се проведе на 25.03.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депози за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при "Общинска банка" АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 23.03.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 24.03.2020 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886/208845 – Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 01.04.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 30.03.2020 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 31.03.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 – Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия по чл. 58, ал.1 отНРПУРОИВ, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Март 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: